årsringar

It was such a place that has year rings. Not as trees have growth rings, but as in the form of remnants from humans. Markings and numberings, incomprehensible to the uninitiated, that testifies of reoccurring investigations over longer periods. Depending on point in time, era, markings in wood, metal or on yellow tape with black pencil. T011. T101. The bare bedrock. Softly shaped rock surfaces, chopped, cut by dynamite. Pierced by giant pipes. Naked and robbed of its moss, its lingonberry leafs, its shrubs and trees. Sore, muddy and scratched. In the outer edge of the area flows “Kuikka puro”, or ” the stream of black throated diver”. Over the place, reindeer and moose continues to pass. In the wet soil that is no longer dehumidified by layers of plants, we find their tracks. To a large degree the demand for gold is about making jewellery.

 

Det var en sådan plats som har årsringar Inte som ett träd har ringar i sin stam utan som lämningar från människor. Markeringar och numreringar, obegripliga för den oinitierade, som vittnar om ett återkommande undersökande över längre tid. Beroende av tidpunkt, av era, markeringar i trä, metall eller på gul gaffatejp med tuschpenna. T 011. T 101. Den barlagda berggrunden. Mjukt formade hällar, styckade, snittade av dynamit. Genomborrade av gigantiska rör. Nakna och avklädda sin mossa, sitt lingonris, sina buskar och träd. Såriga, leriga och renskrapade. I områdets ytterkant rinner “Kuikka puro”, eller “storlommens ström”. Över platsen fortsätter ren och älg att passera. I den lervälling som inte längre avfuktas av växtlager hittar vi spåren. Nästan all efterfrågan på guld handlar om smyckestillverkning.

akcg

Leave a Reply